Prohlídkové okruhy

Ložnice v Zelených pokojích I. patra Adamova stavení

Prohlídková trasa A (základní okruh) prochází prvním patrem renesanční budovy Adamova stavení. Přibližuje reprezentivní životní styl vysokých zemských úředníků pánů z Hradce, ale i dobu, ve které z velkolepě vystavěné rezidence spravovali své rozlehlé panství Slavatové a Černínové. Prohlídka je zakončena v hudebním pavilonu Rondelu.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–16.30
 • 190 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 50 minut
 • max. 30 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Prohlídková trasa procházející Gotickým palácem je nově instalována, obohacena o množství zajímavých exponátů, archeologických nálezů a opatřena novým osvětlením. Atraktivním způsobem připomíná životní styl nejvyšších purkrabí, sudí a hejtmanů Českého království, pánů z Hradce. Zvláštní význam má někdejší Rytířský sál s unikátně dochovanými středověkými malbami představujícími Legendu sv. Jiří, a dále vysoce cenná umělecká díla desková malba Jindřichohradecká Madona a pieta z Lodhéřova, vystavená v klenotnici. Závěr prohlídky tvoří návštěva pozdně gotické Černé kuchyně.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–16.00
 • 140 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 70 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Černou věž lze navštívit samostatně bez průvodce. Ač se vzhledem k rozsahu jindřichohradeckého hradu a zámku nedá říci, že je věž jeho dominantou, významně přispívá k jeho impozantnímu vzezření. V porovnání s jinými historickými vyhlídkovými věžemi skýtá zdejší Černá věž panoramatický a malebný výhled na celé město a jeho široké okolí. Nově jsme prohlídce Černé věže přiřadili také návštěvu pět set let staré Černé kuchyně.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–16.30
 • 80 Kč, bez průvodce (dospělí) Koupit lístek
 • max. 15 osob
 • rezervace není nutná

Výběrový okruh představuje větší část stavebního vývoje hrado-zámeckého areálu Jindřichova Hradce. Návštěvníci projdou stavbami a interiéry pozdně gotickými až vrcholně renesančními. Prohlídka začíná ve staré černé kuchyni, navštíví reprezentativní pokoje stavitelů zámku a končí v unikátní manýristické stavbě, hudebním pavilonu Rondelu.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 190 Kč (dospělí)
 • délka 50 minut
 • max. 40 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Černínové – vyslanci, cestovatelé, sběratelé. Výstava představuje dosud opomíjené téma diplomatických misí českých šlechticů v 17.–20. století. Expozici doplňuje výstava pohyblivých loutek výtvarnice Stanislavy Stuchlé.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 100 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka minut
 • max. 40 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Prohlídková trasa určená rodičům s dětmi prochází částí III. okruhu. Hlavním hrdinou příběhu je malý hrabě Karel Evžen Černín. Protože si od svých devíti let si psal deníky, můžeme návštěvníkům vyprávět o každodenních zábavách, zálibách, ale také starostech a povinnostech malého šlechtice. Prohlídka vede také do více než pět set let staré a dodnes funkční Černé kuchyně, v níž se účastníci dozvědí mnoho zajímavých informací o vaření, stolování i zámeckých kuchařích a kuchtících doby renesanční.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • (dospělí) Koupit lístek
 • délka 30 minut
 • max. 15 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny