Gotický palác (základní okruh)

Prohlídková trasa procházející Gotickým palácem je nově instalována, obohacena o množství zajímavých exponátů, archeologických nálezů a opatřena novým osvětlením. Atraktivním způsobem připomíná životní styl nejvyšších purkrabí, sudí a hejtmanů Českého království, pánů z Hradce. Zvláštní význam má někdejší Rytířský sál s unikátně dochovanými středověkými malbami představujícími Legendu sv. Jiří, a dále vysoce cenná umělecká díla desková malba Jindřichohradecká Madona a pieta z Lodhéřova, vystavená v klenotnici. Závěr prohlídky tvoří návštěva pozdně gotické Černé kuchyně.

O rozsáhlém komplexu jindřichohradeckém zámku lze říci, že je učebnicí architektury. V tomto smyslu je pak prohlídka Gotického paláce kapitolou středověkou. Stavebně-historické jádro budovy vzniklo na počátku 13. století. Zakladatel zdejší Vítkovecké rodové linie pánů z Hradce Jindřich přebudoval staré, dřevěné pomezní hradiště na kamenný hrad. Příslušníci Vítkoveckého rodu zaujímali již v té době významné pozice při českém královském a knížecím dvoře, z čehož vyplývala potřeba jejich vlastní reprezentace. Rozloha gotického paláce byla v době Jindřicha v porovnání s finální dispozicí téměř o polovinu menší. Současný vzhled paláce pochází z přelomu 15. a 16. století.

 

 

Prohlídková trasa byla z velké části nově instalována. První prostory představují výstavu nálezů archeologického průzkumu provedeného v 80. letech 20. století, během generální rekonstrukce celého zámku. Zajímavý je vystavený soubor kachlí z kamen, jimiž byly vybaveny komnaty pánů z Hradce ve druhé polovině 15. století. První prostory rovněž připomínají mimořádný význam rodu pánů z Hradce, jejich zásahy do nejvyšší politiky Českého království i jejich životní styl. Zlatým hřebem prohlídky je někdejší rytířský sál paláce, jehož stěny zdobí unikátně dochované nástěnné malby představující Legendu sv. Jiří. Soubor více než padesáti scén ze světcova života byl vytvořen v roce 1338. Ač se gotickému paláci nevyhnuly požáry a ne vždy se při rekonstrukcích a opravách v dobách minulých i nedávný postupovalo s dostatečným citem, cyklus výjevů svatojiřské legendy zůstal mimořádně zachován. Prezentaci maleb jsme obohatili i malým překvapením - krátkým animovaným filmem, oživujícím postavy legendy. Prohlídka paláce vede rovněž reprezentativním Královským sálem z konce 15. století, prostorou nezbytnou pro životní styl a postavení pánů z Hradce. Zvláště cenná umělecká díla Pieta z Lodhéřova a Jindřichohradecká madona jsou vystavena v klenotnici paláce. Prohlídka pokračuje hradební kaplí sv. Ducha, která svůj vzhled získala po několika středověkými a závěrečnou barokní stavební změnou, provedenou dle návrhu věhlasného pražského barokního architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Prohlídka je zakončena v pozdně gotické Černé kuchyni, jedné z nejlépe dochovaných středověkých hradních kuchyní vůbec.

 

 

V květnu, červnu a září dodržujeme polední přestávku od 12 do 13 hodin.

 

 

V měsících dubnu a říjnu je pro návštěvníky připraven Výběrový okruh.

 

 

 

 

 

 

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 7.-1. 9. út–ne 10.00 – 16.15
2. 9.-30. 9. so–ne 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Group Časy uvedené jako konce otevírací doby jsou časy ZAČÁTKŮ posledních prohlídek nebo posledních možných samostatných vstupů. V květnu, červnu a září dodržujeme polední přestávku od 12 do 13 hodin.

Vstupné

 • Kategorie návštěvníků Cena
 • Dospělí od 25 do 64 let 140 Kč
 • Senioři 65+ 110 Kč
 • Mládež od 18 do 24 let 110 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 110 Kč
 • Děti od 6 do 17 let 40 Kč
 • Děti do 5 let zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce organizované skupiny (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Karta zaměstnance s QR kódem MK ČR * zdarma
 • Průkaz ICOMOS * zdarma
 • Celoroční volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Průkaz zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Průkaz Náš člověk * zdarma
 • * Platí pouze pro jednu osobu (držitele průkazu)
Výklad v anglickém nebo německém jazyce - pouze po předchozí objednávce
 • Kategorie Cena

Další prohlídkové okruhy

Prohlídková trasa A (základní okruh) prochází prvním patrem renesanční budovy Adamova stavení. Přibližuje reprezentivní životní styl vysokých zemských úředníků pánů z Hradce, ale i dobu, ve které z velkolepě vystavěné rezidence spravovali své rozlehlé panství Slavatové a Černínové. Prohlídka je zakončena v...

tento okruh je dnes otevřen 9.00 – 16.30

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 240 Kč (dospělí) 2F500991-B0F5-4AC5-9B90-2BBFBDCDFC45 Koupit lístek

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 50 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 30 osob

Group nutnost rezervace pouze pro skupiny

Více informací

Černou věž lze navštívit samostatně bez průvodce. Ač se vzhledem k rozsahu jindřichohradeckého hradu a zámku nedá říci, že je věž jeho dominantou, významně přispívá k jeho impozantnímu vzezření. V porovnání s jinými historickými vyhlídkovými věžemi skýtá zdejší Černá věž panoramatický a malebný výhled na...

tento okruh je dnes otevřen 10.00 – 17.00

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 80 Kč, bez průvodce (dospělí)

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 15 osob

Group rezervace není nutná

Více informací

Prohlídková trasa určená rodičům s dětmi prochází částí III. okruhu. Hlavním hrdinou příběhu je malý hrabě Karel Evžen Černín. Protože si od svých devíti let si psal deníky, můžeme návštěvníkům vyprávět o každodenních zábavách, zálibách, ale také starostech a povinnostech malého šlechtice. Prohlídka vede...

tento okruh je dnes otevřen 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 140 Kč (dospělí) 2F500991-B0F5-4AC5-9B90-2BBFBDCDFC45 Koupit lístek

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 30 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 15 osob

Group nutnost rezervace pouze pro skupiny

Více informací

NOVINKOU Zámeckého muzea v letošním roce je výstava modelů LEGO s hernou pro nejen malé návštěvníky. Nadále je součástí muzea výstava Černínové – vyslanci, cestovatelé, sběratelé, která představuje řadu unikátních předmětů nashromážděných Černíny při jejich diplomatických misích. Expozici doplňuje výstava...

tento okruh je dnes otevřen 10.00 – 16.00

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 100 Kč (dospělí)

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 0 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 40 osob

Group nutnost rezervace pouze pro skupiny

Více informací

Výběrový okruh představuje větší část stavebního vývoje hrado-zámeckého areálu Jindřichova Hradce. Návštěvníci projdou stavbami a interiéry pozdně gotickými až vrcholně renesančními. Prohlídka začíná ve staré černé kuchyni, navštíví reprezentativní pokoje stavitelů zámku a končí v unikátní manýristické...

tento okruh je dnes uzavřen

4F17A2ED-8B52-4F67-8D80-EE0130BE50BE 220 Kč (dospělí) 2F500991-B0F5-4AC5-9B90-2BBFBDCDFC45 Koupit lístek

71B5B7E7-ACEA-4214-84EB-20FF073CEC43 délka 50 minut

94D4AB38-6EA4-4B19-9C7F-17B845D49188 max. 40 osob

Group nutnost rezervace pouze pro skupiny

Více informací