Gotický palác (základní okruh)

Prohlídková trasa procházející Gotickým palácem je nově instalována, obohacena o množství zajímavých exponátů, archeologických nálezů a opatřena novým osvětlením. Atraktivním způsobem připomíná životní styl nejvyšších purkrabí, sudí a hejtmanů Českého království, pánů z Hradce. Zvláštní význam má někdejší Rytířský sál s unikátně dochovanými středověkými malbami představujícími Legendu sv. Jiří, a dále vysoce cenná umělecká díla desková malba Jindřichohradecká Madona a pieta z Lodhéřova, vystavená v klenotnici. Závěr prohlídky tvoří návštěva pozdně gotické Černé kuchyně.

O rozsáhlém komplexu jindřichohradeckém zámku lze říci, že je učebnicí architektury. V tomto smyslu je pak prohlídka Gotického paláce kapitolou středověkou. Stavebně-historické jádro budovy vzniklo na počátku 13. století. Zakladatel zdejší Vítkovecké rodové linie pánů z Hradce Jindřich přebudoval staré, dřevěné pomezní hradiště na kamenný hrad. Příslušníci Vítkoveckého rodu zaujímali již v té době významné pozice při českém královském a knížecím dvoře, z čehož vyplývala potřeba jejich vlastní reprezentace. Rozloha gotického paláce byla v době Jindřicha v porovnání s finální dispozicí téměř o polovinu menší. Současný vzhled paláce pochází z přelomu 15. a 16. století.

 

 

Prohlídková trasa byla z velké části nově instalována. První prostory představují výstavu nálezů archeologického průzkumu provedeného v 80. letech 20. století, během generální rekonstrukce celého zámku. Zajímavý je vystavený soubor kachlí z kamen, jimiž byly vybaveny komnaty pánů z Hradce ve druhé polovině 15. století. První prostory rovněž připomínají mimořádný význam rodu pánů z Hradce, jejich zásahy do nejvyšší politiky Českého království i jejich životní styl. Zlatým hřebem prohlídky je někdejší rytířský sál paláce, jehož stěny zdobí unikátně dochované nástěnné malby představující Legendu sv. Jiří. Soubor více než padesáti scén ze světcova života byl vytvořen v roce 1338. Ač se gotickému paláci nevyhnuly požáry a ne vždy se při rekonstrukcích a opravách v dobách minulých i nedávný postupovalo s dostatečným citem, cyklus výjevů svatojiřské legendy zůstal mimořádně zachován. Prezentaci maleb jsme obohatili i malým překvapením - krátkým animovaným filmem, oživujícím postavy legendy. Prohlídka paláce vede rovněž reprezentativním Královským sálem z konce 15. století, prostorou nezbytnou pro životní styl a postavení pánů z Hradce. Zvláště cenná umělecká díla Pieta z Lodhéřova a Jindřichohradecká madona jsou vystavena v klenotnici paláce. Prohlídka pokračuje hradební kaplí sv. Ducha, která svůj vzhled získala po několika středověkými a závěrečnou barokní stavební změnou, provedenou dle návrhu věhlasného pražského barokního architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Prohlídka je zakončena v pozdně gotické Černé kuchyni, jedné z nejlépe dochovaných středověkých hradních kuchyní vůbec.

 

 

V měsících dubnu a říjnu je pro návštěvníky připraven Výběrový okruh.

 

V květnu, červnu a září dodržujeme polední přestávku od 12 do 13 hodin.

 

 

 

 

Základní informace

 • délka 70 minut
 • max. 25 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
2022
1. 5.–31. 5. so–ne 10.00–16.00
1. 6.–30. 6. út–ne 10.00–16.00
1. 7.–31. 8. út–ne 10.00–16.15
1. 9.–30. 9. so–ne 10.00–16.00

Časy uvedené jako konce otevírací doby jsou časy ZAČÁTKŮ posledních prohlídek nebo posledních možných samostatných vstupů. V květnu, červnu a září dodržujeme polední přestávku od 12 do 13 hodin.

Vstupné

 • Dospělí od 25 do 65 let 140 Kč
 • Senioři 65+ 110 Kč
 • Mládež od 18 do 25 let 110 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 110 Kč
 • Děti od 6 do 18 let 60 Kč
 • Děti do 6 let zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 dospělá osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Volné rodinné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitelé průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu "Náš člověk"* zdarma
 • Držitel průkazu Národního muzea* zdarma
 • Držitel průkazu ICOMOS* zdarma
 • Akreditovaný novinář při výkonu práce* zdarma
 • * Platí pouze pro držitele průkazu

Výklad v anglickém nebo německém jazyce - pouze po předchozí objednávce

nutnost rezervace pouze pro skupiny