Trasa B - Gotický palác

Prohlídková trasa B procházející Gotickým palácem je nově instalována, obohacena o množství zajímavých exponátů, archeologických nálezů a opatřena novým osvětlením. Atraktivním způsobem připomíná životní styl nejvyšších purkrabí, sudí a hejtmanů Českého království, pánů z Hradce. Zvláštní význam má někdejší Rytířský sál s unikátně dochovanými středověkými malbami představujícími Legendu sv. Jiří, a dále vysoce cenná umělecká díla desková malba Jindřichohradecká Madona a pieta z Lodhéřova, vystavená v klenotnici. Závěr prohlídky tvoří návštěva pozdně gotické Černé kuchyně.

O rozsáhlém komplexu jindřichohradeckém zámku lze říci, že je učebnicí architektury. V tomto smyslu je pak prohlídka Gotického paláce kapitolou středověkou. Stavebně-historické jádro budovy vzniklo na počátku 13. století. Zakladatel zdejší Vítkovecké rodové linie pánů z Hradce Jindřich přebudoval staré, dřevěné pomezní hradiště na kamenný hrad. Příslušníci Vítkoveckého rodu zaujímali již v té době významné pozice při českém královském a knížecím dvoře, z čehož vyplývala potřeba jejich vlastní reprezentace. Rozloha gotického paláce byla v době Jindřicha v porovnání s finální dispozicí téměř o polovinu menší. Současný vzhled paláce pochází z přelomu 15. a 16. století.

 

 

Prohlídková trasa byla z velké části nově instalována. První prostory představují výstavu nálezů archeologického průzkumu provedeného v 80. letech 20. století, během generální rekonstrukce celého zámku. Zajímavý je vystavený soubor kachlí z kamen, jimiž byly vybaveny komnaty pánů z Hradce ve druhé polovině 15. století. První prostory rovněž připomínají mimořádný význam rodu pánů z Hradce, jejich zásahy do nejvyšší politiky Českého království i jejich životní styl. Zlatým hřebem prohlídky je někdejší rytířský sál paláce, jehož stěny zdobí unikátně dochované nástěnné malby představující Legendu sv. Jiří. Soubor více než padesáti scén ze světcova života byl vytvořen v roce 1338. Ač se gotickému paláci nevyhnuly požáry a ne vždy se při rekonstrukcích a opravách v dobách minulých i nedávný postupovalo s dostatečným citem, cyklus výjevů svatojiřské legendy zůstal mimořádně zachován. Prezentaci maleb jsme obohatili i malým překvapením - krátkým animovaným filmem, oživujícím postavy legendy. Prohlídka paláce vede rovněž reprezentativním Královským sálem z konce 15. století, prostorou nezbytnou pro životní styl a postavení pánů z Hradce. Zvláště cenná umělecká díla Pieta z Lodhéřova a Jindřichohradecká madona jsou vystavena v klenotnici paláce. Prohlídka pokračuje hradební kaplí sv. Ducha, která svůj vzhled získala po několika středověkými a závěrečnou barokní stavební změnou, provedenou dle návrhu věhlasného pražského barokního architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Prohlídka je zakončena v pozdně gotické Černé kuchyni, jedné z nejlépe dochovaných středověkých hradních kuchyní vůbec.

 

V květnu, červnu a září dodržujeme polední přestávku od 12 do 13 hodin.

 

 

 

 

Základní informace

 • délka 70 minut
 • max. 25 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 5.–31. 5. so–ne 10.00–16.15
1. 6.–31. 8. út–ne 10.00–16.15
1. 9.–29. 9. so–ne 10.00–16.15

V květnu, červnu a září dodržujeme polední přestávku od 12 do 13 hodin.

Vstupné

Výklad v češtině

 • Dospělí 120 Kč
 • Senioři nad 65 let 80 Kč
 • Studenti 80 Kč
 • Děti nad 6 let 80 Kč
 • Děti do 6 let zdarma
 • Rodina (max. 2 dospělí a 3 děti) 310 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP nad 18 let 80 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP do 18 let zdarma
 • Držitelé průkazu ZTP/P zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Držitelé karet ICOM, ICOMOS, AMG ČR, zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), volných vstupenek NPÚ a novináři po předchozí akreditaci zdarma
 • Hromadné návštěvy dětí předškolního věku 20 Kč

Výklad v cizím jazyce - pouze po předchozí objednávce

 • Dospělí 180 Kč
 • Senioři nad 65 let 120 Kč
 • Studenti 120 Kč
 • Děti nad 6 let 120 Kč
 • Děti do 6 let 0 Kč

nutnost rezervace pouze pro skupiny