Jindřich IV. z Hradce

Jindřich IV. z Hradce zpodobněný v kapli Panny Marie ve Španělském křídle.

Vladaři jindřichohradeckého panství bývali pravidelně významnými muži Českého království. Na ovlivňování politických, hospodářských a společenských kroků království se podíleli z pozic nejvyšších zemských úředníků. Jedním z takových byl například Jindřich IV. z Hradce, nejvyšší purkrabí Českého království.

 

Jindřich IV. z Hradce

V neděli 17. ledna uplynulo pět set čtrnáct let od tragického úmrtí významného majitele jindřichohradeckého hradu a předního šlechtice království, Jindřicha IV. z Hradce. V lednu roku 1507 se Jindřich vydal z hradeckého sídla vstříc své oblíbené kratochvíli, lovu v nedalekých lesích u Jindřiše. Ačkoliv byl opravdu vášnivým a zkušeným lovcem, tento hon se mu bohužel stal osudným. Jindřich na lov cestoval na saních, které se v hlubokém sněhu převrátily, a Jindřich nešťastně dopadl na svůj vlastní oštěp tak, že si probodl stehno i bok. Dopraven domů ve velkých bolestech zemřel ve věku necelých šedesáti pěti let. Jindřich IV. byl význačnou osobností české katolické šlechty, v mládí odpůrcem husitského krále Jiřího z Poděbrad, jehož vnučku kněžnu Annu z Minsterberka nakonec pojal za svou čtvrtou ženu.

Důležitých zemských funkcí však Jindřich dosáhl tehdy, když začal na českém trůnu místo Matyáše Korvína podporovat Vladislava Jagellonského. Stal se nejprve nejvyšším zemským komorníkem a posléze od roku 1503 i vůbec nedůležitějším úředníkem země a zástupcem panovníka – nejvyšším purkrabím Českého království. Král Vladislav prokázal úctu svému dvořanu Jindřichovi tím, že polepšil erb jeho sídelního města Jindřichova Hradce přidáním své iniciály W a dvou královských lvů jako štítonošů. Jindřich IV. však nezanedbával ani svůj rodový hrad, z něhož rozsáhlými přestavbami vybudoval velkolepou pozdně gotickou rezidenci. V jádře na dnešním třetím nádvoří vystavěl nový rozsáhlý palác s velkými sály, který byl později přebudován v současné Španělské křídlo. V tomto paláci dosud můžeme spatřit Jindřichovu soukromou kapličku Panny Marie vyzdobenou zachovalými nástěnnými malbami z roku 1492, mezi kterými nalezneme i portrét samotného Jindřicha a jeho manželek.

Hrad dále doplnila pozoruhodná členitá Červená věž obsahující velikou černou kuchyni a honosnou síň v patře, zvanou Soudnice, jejíž torzálně zachované fresky Zemského soudu a Ptačího sněmu ukazovaly Jindřicha v jeho vysokých funkcích a zajímavě parodovaly dobovou situaci u dvora. Do Jindřichovy doby spadá také přístavba reprezentačního Královského sálu se síťovou klenbou, jehož inspirací byl snad samotný Vladislavský sál Pražského hradu, nebo nové vnější opevnění hradu s půlkruhovými baštami. Jindřich byl celkem čtyřikrát ženatý, jeho jediný syn Adam se pak vydal v jeho stopách významného politika a osobnosti již raně renesanční éry.