Návštěvníci zámku Jindřichův Hradec se mohou projít pod obnovenými arkádami v zahradě

Návštěvníci jindřichohradeckého zámku se mohou opět nerušeně projít pod arkádami v zahradě. Technologicky a finančně náročná stavební akce po dvou letech navrátila jedinečné renesanční architektuře její původní podobu a barevně ji scelila s fasádou zahradního pavilonu Rondel. Střechy arkád dostaly nové krovy i prejzovou krytinu, obnovena byla umělá jeskyně s krápníky, výmalba imitující mramor i freska v klenebních polích jižní části arkád s vyobrazením letících ptáků. Akce si vyžádala bezmála 8, 4 mil. Kč bez DPH. Slavnostní otevření proběhne v pátek 9. srpna za přítomnosti generální ředitelky Národního památkového ústavu Nadi Goryczkové.

Oprava vnějšího pláště Rondelu, kruhové stavby v zahradě, byla dokončena v prosinci 2012. Na kompletní obnově přilehlých arkád se začalo pracovat v září 2017. Rekonstrukce navrátila místu stavěnému s myšlenkou na vytvoření malého pozemského ráje podobu, kterou mělo v 80. letech 16. století, kdy zahradu s Rondelem a arkádami zdobila kašna a umělá jeskyně.

Po rekonstrukci rondel i arkády získaly svou původní barevnost, kdy růžovo-bílou nahradily červená a světle okrová barva. Největší finanční náklady si vyžádala oprava krovů a především prejzových krytin. Zvláštní pozornost si zaslouží rekonstrukce prostoru grotty - umělé jeskyně, kde restaurátor Vladimír Krnínský doplnil umělé krápníky i chybějící části vypichovaných a probarvených omítek. Na arkádách byly nově restaurovány výmalby imitující mramor a freska s motivy ptáků v několika klenebních polích. Prací se ujal zkušený restaurátor Tomáš Švéda. Restaurátorské práce si celkem vyžádaly 1 mil. Kč bez DPH. Patřičnou atmosféru večerním kulturním akcím v zahradě dodá nové osvětlení LED pásky na táhlech.

Oprava Rondelu v letech 2011 až 2012 stála 4, 56 mil. Kč bez DPH, obnova arkády vyšla na 8, 37 mil. Kč bez DPH, ž čeho si pokrývačské práce včetně krytiny vyžádaly 1, 8 mil. Kč, tesařské práce 1, 56 mil. Kč, úpravy povrchů (omítky bez restaurování) 1, 55 mil. Kč (ceny jsou uvedené bez DPH).

Správa zámku plánuje obnovit i přilehlou zahradu podle dobové ikonografie. Plochu rozčlení původní síť cest s novými povrchy, trávníky budou osázeny buxusy a květinovou výsadbou. Umělou jeskyni do budoucna oživí vodní prvek v podobě měděné kašny, která bude zadržovat dešťovou vodu. Obnovy se dočká i středová kamenná kašna.

_____________________________________________

Jindřichohradecký hrad a zámek s téměř 800 letou historií patří mezi naše nejstarší a zároveň nejrozsáhlejší památkové objekty. V rámci rozsáhlé stavební činnosti za vlády Adama II. z Hradce v 80. až 90. letech 16. století bylo dokončeno Adamovo stavení, velké a malé arkády a jako poslední část velkolepého díla i zahrada s pavilonem Rondel, propojená jedním polem arkád s přízemím Adamova stavení. Architektem stavby vzniklé v letech 1591-1596 byl Baldassare Maggi z Arogna, stavitelem Giovani Mario Faconi, kamenické práce prováděl Antonio Cometta. Štukovou a terakotovou výzdobu vytvořili v roce 1594 italský umělec Giovanni Pietro Martinola a řezbář Georg Bendel. Autorem maleb byl Georg Widmann z Brunschweigu. Pravděpodobně vymaloval i několik polí arkád motivem ptáků. Rondel i s přilehlou zahradou byl upravován za Slavatů. V 70. až 80. letech 17. století přibyla kašna a druhé (delší) pole arkád s přístavbou umělé jeskyně (grotty). Místo, stavěné s myšlenkou na vytvoření malého pozemského ráje, bylo v následujících dobách vnímané jako nejhonosnější část zámku. V interiéru rondelu i v zahradě opakovaně pobýval císař Karel VI. a jeho manželka Alžběta Kristina. Požár zámku v roce 1773 ale významně poškodil i tuto část areálu a v 19. století tu probíhaly pouze základní opravné práce. Velká rekonstrukce celého zámku v letech 1976 až 1993 znamenala záchranu stavební podstaty celku, ovšem z hlediska památkové péče zůstává diskutabilní.