Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci

Hrad a zámek v Jindřichově Hradci patří k nejrozsáhlejším památkovým areálům v České republice. Na třetím nádvoří vás přivítají vznosné arkády a za nimi malý park, v němž stojí hudební pavilon Rondel, jedna z nejpůvabnějších renesančních staveb v Česku. Každý okruh nabízí jedinečné interiéry, které jsou k vidění jenom zde.

Hrad a zámek Jindřichův Hradec nabízí tři prohlídkové trasy rozdělené podle jednotlivých stavebních etap a vyhlídku z Černé věže. Po celou turistickou sezónu je přístupná první trasa s názvem Adamovo stavení, která která zavede návštěvníky především do reprezentačních prostor prvního patra renesančního křídla, postaveného Adamem II. z Hradce v druhé polovině 16. století. Trasa označená jako Gotický palác je přístupná od května do září a uvádí návštěvníka do nejstaršího období existence hradu v Jindřichově Hradci, interiérů gotického paláce. Poslední trasa s názvem Apartmány 18. a 19. století je přístupná od června do srpna. Představuje interiéry připomínající životní styl posledních šlechtických majitelů, rodiny Černínů.

Při prohlídce hradního a zámeckého areálu spatříte například nástěnné malby ze života sv. Jiří z roku 1338, pozdně gotickou malbu Jindřichohradecké madony, studnu s nádhernou renesanční mříží nebo černou věž s hladomornou a vyhlídkovým ochozem. Chloubou zámku je skvěle dochovaná černá kuchyně, kde podle pověsti vařívala Bílá paní kaši pro místní chudinu.

Více o jednotlivých prohlídkových okruzích.