Kaple svatého ducha v Gotickém paláci

Klenba kaple svatého Ducha v Gotickém paláci

Každý zámek nabízí svým návštěvníkům to nejzajímavější, nejlépe dochované a pokud možno i něco, co na ostatních zámcích k vidění není. Ve zvláštních příležitostech se zpřístupňují části budov nebo zákoutí, která jsou jindy veřejnosti skryta. Jsou však i místa, kam se ani zámečtí zaměstnanci příliš často nedostanou. Jedním takovým je v Jindřichově Hradci prostora za hlavním oltářem v kapli svatého Ducha.

 

 

Kaple svatého Ducha, cesta za oltář

Šlechtičtí majitele jindřichohradeckého zámku nechali postupně ve své usedlosti zřídit hned několik kaplí. Zachovány zůstaly dvě. Nejstarší kaple se nacházela v prvním patře obytného gotického paláce již ve 13. století, což je samo o sobě unikátní skutečností. Kaple doznala od té doby více stavebních změn. Ve druhé polovině 14. století byla zvětšena vystavění nového, rozměrného kněžiště zasahujícího hlouběji do druhého nádvoří. Od poloviny 17. století je kaple zasvěcena svatému Duchu a svůj současný vzhled získala velkou přestavbou v první třetině 18. století, provedenou podle projektu významného architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Neboť se tehdy zvětšila směrem dolů, do úrovně přízemí, byl její vzhled z velké části změněn a to v barokním stylu. Vznikly nové malby zdobící stěny i klenební pole, hlavní a postranní oltáře, lavice a další vybavení. Díky nedávno provedeným údržbovým pracím můžeme dát nahlédnout do míst, kam se nejen návštěvnická veřejnost, ale ani zaměstnanci zámku často nedostanou.

 

Hlavní oltář kaple zdobí obraz představujíc seslání Ducha svatého, a krom další symbolů, obrazů a menších soch také dvě velké sochy světců a českých patronů sv. Víta a sv. Václava. Oltář je vysoký téměř přes dvě patra paláce a šíří zabírá celou prostoru kněžiště. Nemá ani jednu postranní branku. Jak je tedy možné dostat se při úklidových a údržbových pracích za něj? První možnost vyžaduje trochu akrobacie a není slučitelná se strachem z výšek. Kolem obvodu kaple vede širší římsa, po níž lze za oltář v úrovni prvního patra projít. Cesta za dolní část oltáře je vcelku jednoduchá, ale zároveň utajená. Eucharistický svatostánek, zvaný také podle umístění a v různých dobách sanktuárium, sanktuář, pastoforium nebo tabernákl je v kapli svatého Ducha umístěn ve středu hlavního oltáře, přímo na oltářní mense. S oltářem však není pevně spojen a lze jej opatrně vysunout.

 

Přiložené fotografie představují pohledy na různé úrovně a části zadní strany oltáře. Co zepředu vypadá jako plný objem, nebo díky iluzivní malbě dokonce jako soustava kamenného sloupoví a členitých říms, je ve skutečnosti důmyslně sestavená, dřevěná skládanka.