Patrimonium pro futuro

Majitelka zámku Blatná Jana Germenis Hildprandt obdržela cenu za příkladnou správu památky, rok 2021

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

Až do roku 2014 chybělo ocenění vlastníků, uživatelů, architektů, restaurátorů, ale i nadšenců zachraňujících, udržujících a prezentujících památkový fond České republiky. Národní památkový ústav se rozhodl vyzdvihnout každoročně ty nejvýznamnější počiny v oblasti péče o kulturní dědictví v České republice a ocenit osobnosti, které přispěly k zachování kulturních památek pro další generace, pro budoucnost, pro futuro.

Ocenění je udíleno v kategoriích:

  • Obnova památky
  • Restaurování památky
  • Památková konverze
  • Objev, nález roku
  • Prezentace a popularizace
  • Záchrana památky
  • Příkladná správa a prezentace památky
  • Osobnost památkové péče

Od roku 2015 rozhoduje i široká veřejnost o vítězi napříč nominacemi v kategorii Památky děkují v hlasování prostřednictvím webu NPÚ.

Některé z nominací mohou obdržet také Ocenění generální ředitelky NPÚ.

Návrhy na ocenění v jednotlivých kategoriích připravují především územní odborná pracoviště Národního památkového ústavu, čímž jsou zajištěny nominace ze všech krajů České republiky. Územní odborná pracoviště do nominací přenášejí znalost památkového fondu na územích krajů, ve kterých působí. Celostátní hodnotitelská komise následně na základě hlasování navrhne vítěze v jednotlivých kategoriích a návrhy předloží generální ředitelce NPÚ, která ocenění uděluje.

Mezi roky 2014 až 2019 probíhalo předávání cen Patrimonium pro futuro na vybraných objektech ve správě NPÚ. Laureáti tak mohli ceny postupně přebírat na státních zámcích v Nebílovech, Náměšti nad Oslavou, Bučovicích, Jindřichově Hradci, Lemberku i v kostele sv. Floriána v Ústí nad Labem. Od roku 2021 probíhá předávání cen v rámci slavnostního večera na Nové scéně Národního divadla v přímém přenosu České televize moderovaného Danielem Stachem. Právě v tomto roce došlo ke změně podoby ceny, kterou laureáti získávají. Původní stříbrnou plaketu, jež byla dílem jablonecké výtvarnice Hany Dýckové, nahradilo skleněné dílo vyrobené firmou Lasvit podle návrhu Kurta Gebauera. Laureáti k ceně a diplomu získávají také roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu.