Čeští památkáři slaví dvojnásobný mezinárodní úspěch

Hospitál Kuks

Hned dva projekty z České republiky, obnova barokního areálu v Kuksu a vzdělávací projekt Památky nás baví, uspěly v náročné mezinárodní konkurenci a získávají ocenění Europa Nostra. „Pro Českou republiku i NPÚ je to skvělá zpráva. Úspěch obou našich projektů dokazuje, že umíme památky nejen stavebně obnovit, ale že jim dokážeme vrátit skutečný život. Velmi mne těší, že to oceňuje nejen naše veřejnost, ale i celá Evropa,“ neskrývá nadšení generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Dvacet devět laureátů vybírala porota ve čtyřech kategoriích z více než dvou stovek zaslaných projektů. Ocenění se uděluje za mimořádný přínos v kategoriích památková péče, ve které uspěla obnova Kuksu, vzdělávání, odborná příprava a osvěta, kde porotce zaujal projekt Památky nás baví, dále výzkum a mimořádný přínos při péči o kulturní dědictví ze strany jednotlivců nebo skupin.

Oba české projekty přitom mohou dosáhnout ještě výše a odnést si i finanční odměnu. „Z dvaceti devíti laureátů bude 15. května ve finském Turku vybráno ještě sedm držitelů grand prix, z nichž každý obdrží odměnu ve výši deset tisíc eur. Pro naše projekty by to byl samozřejmě zajímavý bonus, nicméně evropský památkářský Oscar, jak je ocenění často nazýváno, získaný navíc hned ve dvou kategoriích, je pro nás obrovským úspěchem sám o sobě,“ doplňuje Naďa Goryczková. Dnešním dnem bylo také zahájeno on-line hlasování pro veřejnost, ve kterém mohou zájemci z celého světa podpořit některý z oblíbených projektů, vyhrát cestu pro dvě osoby do Finska a zúčastnit se jako hosté slavnostního vyhlášení vítězů.

Pro obnovu barokního areálu v Kuksu není cena Europa Nostra v poslední době prvním oceněním. Na podzim loňského roku se stal stavbou roku 2016 a o jeho návštěvu je stále obrovský zájem. „Obnova hospitálu Kuks, jako nedílná součást projektu ochrany budov a krajiny, je těch nejvyšších kvalit. Její víceoborový a mezioborový přístup považujeme za chvályhodný a měl by sloužit jako přesvědčivý příklad pro jiné projekty obnov v Evropě,“ uvádí se v odůvodnění poroty.

Hlavním prostorem výsledných aktivit projektu Kuks – Granátové jablko se stalo výukové centrum, v němž se dnes konají výtvarné ateliéry, sympozia, workshopy a další akce. Hlavním turistickým magnetem je pak prohlídkový okruh prezentující historii rodu Šporků a fungování hospitálu od jeho výstavby až do současnosti.

Druhým oceněným je edukační projekt Národního památkového ústavu Památky nás baví, usilující o kvalitní systém vzdělávání a vyučování v oblasti péče o kulturní dědictví v České republice. Doposud se programů probíhajících v autentickém prostředí památek zúčastnilo přibližně 31 000 účastníků. „Zastřešující přístup, jakým se prostřednictvím vzdělávacích projektů posiluje péče o kulturní dědictví, je skutečně působivý,“ uvádí se v hodnocení poroty.