UPOZORNĚNÍ

Podmínky pro účast v organizované prohlídce vedené průvodcem pro 10 a více osob.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

PRO ÚČAST V ORGANIZOVANÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDCE PRO 20 A VÍCE OSOB JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V POKLADNĚ JEDEN Z NÁSLEDUJÍCÍCH DOKUMENTŮ
a) NEGATIVNÍ PCR TEST

na přítomnost covid-19 starý nejdéle 7 dnů

 

b) NEGATIVNÍ POC TEST

na přítomnost covid-19 ne starší než 3 dny

 

c) NÁRODNÍ CERTIFIKÁT O PROVEDENÉM OČKOVÁNÍ

proti covid-19 první dávkou vakcíny provedeném alespoň pro před 22 dny, ale ne více než před 90 dny, pokud byla aplikována jen jedna dávka očkovací látky u dvou-dávkové vakcíny.

 

d) NÁRODNÍ CERTIFIKÁT O PROVEDENÉM OČKOVÁNÍ

s tím, že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dnů, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první očkovací látky.

 

e) POTVRZENÍ O PRODĚLÁNÍ LABORATORNĚ PROKÁZANÉHO ONEMOCNĚNÍ COVID-19

s tím, že uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více, než 180 dnů