Otevření další prohlídkové trasy

Předpokoj hraběnky v I. patře Adamova stavení

Postupné uvolňování opatření nám dovoluje otevřít další prohlídkovou trasu. Od začátku června se k otevřené výstavě Kabinety Stuchlé a Černínové, Černé věži s Černou kuchyní a II. okruhu - Gotickému paláci přidá také I. okruh - Adamovo stavení.

 

I. okruh - Adamovo stavení je možné navštívit pouze v organizované skupině vedené průvodcem. V tomto případě jsme povinni požadovat po návštěvnících čestné prohlášení nebo potvrzení o negativním výsledku testu na Covid. Přijatelné jsou i další dokumenty: doklad o absolvování PCR testu, potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 nebo doklad o absolvování očkování.

Otevírací doba v měsíci červnu je od 9 do 16.30 (čas začátku poslední denní komentované prohlídky). Dodržujeme polední přestávku od 12 do 13 hodin. Krom I. okruhu je k samostatným prohlídkám otevřena také výstava Kabinety Stuchlé a Černínové, II. okruh - Gotický palác a Černá věž s Černou kuchyní. Těšíme se na vaši návštěvu.