Filmové kostýmy na Státním hradu a zámku v Jindřichově Hradci

Kostýmy z historického filmu „Bůh s námi – od defenestrace k Bílé hoře“ doplní komnaty Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec.

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec využil zvláštní příležitosti a představí v interiérech I. okruhu kostýmy z historického televizního filmu České televize, režiséra Zdeňka Jiráského „Bůh s námi – od defenestrace k Bílé hoře“.

Kostýmy jsou vystaveny v reprezentativních, tzv. Zelených pokojích Adamova stavení, a to ne bez dalšího důvodu. Zelené pokoje představují návštěvníkům období konce 16. a začátku 17. století, tedy epochu, během níž převzal správu jindřichohradeckého panství mocného rodu pánů z Hradce právě Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka.

Tento význačný český šlechtic, nejvyšší kancléř Českého království a „vladař domu Hradeckého“, byl jedním z hlavních, ne však dobrovolných účastníků II. pražské defenestrace, která se odehrála dne 23. května roku 1618. V letošním roce se tak připomíná významné 400leté jubileum. Defenestraci připomíná také v Zelených pokojích vystavený obraz, který nechal Vilém Slavata vymalovat poté, co defenestraci společně se svými druhy Jaroslavem Bořitou z Martinic a Filipem Fabriciem šťastně přežil.

Přijďte si tuto mimořádnou historickou událost, jíž započalo České stavovské povstání a především pak jeden z nejhrozivějších a nejničivějších konfliktů v dějinách Evropy Třicetiletá válka, připomenout návštěvou trasy A – Adamova stavení.

Otevírací dobu I. zámeckého okruhu, trasy A, uvádíme ZDE.