František Josef Černín: Jindřichův Hradec

František Josef Černín z Chudenic

Mimořádně velkorysý mecenáš, ale také špatný hospodář a neúspěšný politik František Josef Černín (1697-1733), byl jednou z nejvýznamnějších i nejrozporuplnějších osobností černínského rodu.
 
Na základě rozsáhlého archivního průzkumu představí Mgr. Petra Vokáčová PhD z Archivu hlavního města Prahy, autorka oceňované publikace Příběhy o hrdé pokoře, osobnost tohoto významného barokního aristokrata.
 
Přednáška se bude konat v Malém divadelním sále Španělského křídla na III. zámeckém nádvoří.