Prokop Vojtěch Černín (1726-1777): Jindřichův Hradec

Doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., Ústav historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice
Prokop Vojtěch Černín (1726 -1777)
 
Přednáška předního českého badatele v oboru dějin raného novověku se bude věnovat jednomu z veřejnosti méně známých členů černínského rodu - Prokopu Vojtěchu Černínovi.
 
Hrabě, známý především jako zakladatel jemčinského zámku, dosud unikal větší pozornosti historiků. Přednáška Jiřího Kubeše představí ve stručnosti jednotlivé aspekty Prokopovy osobnosti se zaměřením na jeho výchovu, kavalírskou cestu a působení v zemských institucích.
 
Přednáška se koná ve středu 10. října od 17 hodin v Malém divadelním sále jindřichohradeckého zámku.