Versailles - přednáška: Jindřichův Hradec

Proslulý královský zámek ve Versailles je s počtem více než 7 milionů návštěvníků ročně jednou z nejobdivovanějších historických památek na světě.

Tradice návštěv tohoto sídla nejvýznamnějšími osobnostmi i širokou veřejností sahá již do sedmnáctého století. Kosmopolitní sídlo francouzského monarchy ve Versailles přijímalo návštěvy francouzských i cizích aristokratů, monarchů, umělců i cestovatelů. Jaké byly podmínky návštěvy tohoto zámku a co bylo nezbytné pro setkání s králem? Které nejvýznamnější osobnosti Versailles navštívily? Jakou podobu měly jejich dary a co obdrželi návštěvníci od krále? Odpověď na všechny tyto otázky spolu s řadou podrobností, spojených s dvorskými ceremoniemi přinese přednáška "Návštěvníci zámku Versailles, 1682-1789", doplněná o bohatou obrazovou prezentaci, kterou přednese pan Bertrand Rondot, kurátor sbírek zámku Versailles a autor mimořádně úspěšné stejnojmenné výstavy.

Přijměte tedy pozvání k návštěvě zámku ve Versailles v dobách jeho největší slávy. Přednáška se koná na Státním zámku v Jindřichově Hradci v prostorách tzv. Malého divadelního sálu ve čtvrtek 20. září v 17,00 hodin.

Po přednášce pana Rondota  bude následovat speciální komentovaná prohlídka výstavy:

"Dokonalý diplomat – Černínové, vyslanci, sběratelé a cestovatelé"

Akce je jednou z dílčích aktivit projektu Národního památkového ústavu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii a je finančne podpořena z projektu Památky žijí.