Dny města Jindřichův Hradec

Společenské akce

Dny města Jindřichův Hradec se tradičně odehrávají také na Státním hradu a zámku Jindřichův Hradec. Program těch letošních je bohatý.

Část programu odehrávající se na přímo na zámeckých nádvořích bude zvláště připomínat významné historické jubileum přímo spjaté s Jindřichovým Hradcem, hlavním sídlem nejvyššího kancléře Českého království, Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka.

Oním jubileem je 400 leté výročí II. pražské defenestrace, události, jíž započalo České stavovské povstání a zároveň hrozivý konflikt, který tři dekády otřásal téměř celou Evropou - Třicetiletá válka.

Důvody, okolnosti ale také samotnou defenestraci připomene večerní divadelní představení, pořádané 1. a 2. června přímo v prostorách hradu a zámku.

 

Program Dnů města Jindřichův Hradec

Pátek

16:00 Setkání všech účastníků na III. Nádvoří zámku Jindřichův Hradec

16:30 Historický průvod městem

17:00 Projev starosty a místostarosty města Jindřichův Hradec

17:15 Potvrzení cechovních práv

17:30 725 let historie Jindřichova Hradce – scénické vystoupení SHŠ Jindřich, SHŠ Vendeta, Sígři, Campanello, SHŠ Aesculus, SHŠ Pacovský rebel, dobová historická hudba Holba

1. Oldřich z Hradce – scéna z doby Přemysla Otakara II.

2. Jindřich IV. Z Hradce – obléhání města roku 1463, povýšení městského znaku

3. Adam II. Z Hradce – renesanční přestavba města a zámku, zadlužení šlechtického rodu pánů z Hradce

4. Vilém Slavata – bitva na Bílé Hoře, souzení měšťanů

5. Požár města roku 1801

6. Křižíkovo osvětlení města roku 1887

18:30 odchod účastníků do zámku

20:00 Noční prohlídky zámku

21:40 Noční prohlídky zámku

 

Sobota

II. nádvoří

11:00 Otevření historického ležení

11:00 – 19:00 Provoz černé kuchyně

 

13:00 Historický průvod městem

 

13:30 Zahájení programu salvou barokních děl u malého Vajgaru

 

 III. nádvoří

14:00 SHŠ Jindřich – „Jak se stát mušketýrem“

14:45 Campanello – renesanční tance

15:30 Sígři – „Příběh téměř kavalírský“

16:20 Campanello – barokní tance

17:00 SHŠ Vendeta - „Tajná rána“

17:50 Taneční skupina Ballare – přehlídka tanců renesanční doby

18:15 Živý obraz – Dějiny města Jindřichova Hradce v jediném obrazu – živý obraz inspirovaný 725 lety jindřichohradecké historie (režie Sabina Langerová)

18:50 konec programu

 

Zahrada u Rondelu – vystoupení v průběhu dne od 14:00 do 18:15

hudební skupina Holba

Kejklíř Jeníček

 

20:00 Noční prohlídky

21:40 Noční prohlídky

23:30 Noční prohlídky

 

Neděle

18:00 Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR na náměstí Míru