Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje

Přednáška

Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje

Na pozadí čtyřleté kavalírské cesty mladého Heřmana Jakuba Černína z Chudenic po jiho- a západoevropských zemích na přelomu 70. a 80. let 17. století se odkrývá pohnutá historie vztahu jeho rodičů – hraběte Humprechta Jana a jeho italské manželky Diany Marie Ippoliti da Gazoldo. Literárně-hudební pořad, v němž zazní dobová hudba, je sestaven na základě archivních dokumentů a vznikal paralelně s kritickou komentovanou edicí cestovního deníku Heřmana Jakuba, která byla vydána spolu s obsáhlou studií ve dvou svazcích v Nakladatelství Lidové noviny v roce 2014.

 

Autorka pořadu: Eva Chodějovská

 

Účinkují:

Mluvené slovo: Zdeněk Hojda, Eva Chodějovská, Martin Bažil, Jan Staněk, Jiří Bartoš Sturc

Hudba: členové souboru Motus harmonicus pod vedením Jakuba Michla