Květiny od renesance k romantismu

Výstava

Po úspěšných projektech Tulipán v renesanci v roce 2012, Fleur de lys 2013, Válka růží 2014, Květiny z konce napoleonských časů 2015 a Květiny v komnatách 2016, které přinesly květinové výstavy na české a moravské hrady a zámky, připravil jejich autor, florista Slávek Rabušic, specialista na aranžování květin v historickém interiéru, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem pro rok 2017 cyklus výstav s názvem Květiny renesance jako jeden z doprovodných programů projektu Po stopách šlechtických rodů.

Výstava Květiny od renesance k romantismu je instalována v prostorech prohlídkové trasy A - Adamovo stavení a je přístupná s průvodcem v rámci běžné prohlídky tohoto okruhu.